top of page
Trompetgruppa høsten 2015
www7 19-10.jpg
Våren 2017
2015
SwingTime 2014

Storbandet Fokus i fortid og nåtid.

Historien i korttekst

Orkesteret ble stiftet 16.3 1975 på initiativ fra ildsjeler i Fon, Våle og Ramnes med sikte på å supplere eksisterende musikkliv i bygdene i Våle og Ramnes. Ildsjelene var Jacob Holden, Hans Kristian Hjelmtvedt, Thor Førsund, Ragnvald Kjølstad, Tor Engmann ogBruserød. Ragnvald Kjølstad ble valgt til formann i interimsstyret og etter en utlyst navnekonkurranse som ble vunnet av Anders Kr. Hegg, fikk orkesteret navnet Fokus. Første øvelse ble holdt på Revetal ungdomsskole 16.9 1975 og første spilleoppdrag var i Stokke 31. okt. 1975. Fokus første musikalske leder var Henry Klevan.

Det grunnleggende formålet var å lage et alternativt musikktilbud særlig til unge musikere som gikk ut av skolekorpsene ved oppnådd aldersgrense, men som ønsket å fortsette sin utvikling innen musikk i et mer voksent musikermiljø. Fokus holdt derfor et allsidig utvalg av musikkinstrumenter som nybegynnerne kunne låne og derved stimulere rekrutteringen.

I starten var det nærliggende å videreføre den tradisjonelle korpsmusikken. Etter hvert utviklet bandet seg til å bli et janitsjarkorps på nærmere 30 musikere med tilhørende treblåse-, messingblåse- og slagverksinstrumenter

.

Etter seks år gikk bandet inn i et hamskifte og bestemte seg for å utvikle seg i retning av storband med ordinær storbandbesetning bestående av trompet-, trombone-, saxrekke og komp. Fokus’ musikalske leder Knut Høydal var eksponenten for å starte denne nye æra med rundt 20 musikere og bandet skiftet etter hvert også navn fra Fokus til Storbandet Fokus.

Storbandet har i hele perioden vært mannsdominert, men likevel aldri uten kvinner i rekkene. Trivselen i bandet har gjort sitt til at besetningen har vært stabil, men likevel hatt nok utskiftning for å skape nødvendig inspirasjon og nytenking. Følgelig har bandet også etter hvert fått en relativt høy gjennomsnittsalder på medlemmene, men med stort aldersspenn mellom de yngste og eldste.

Det indre liv i bandet
Det som har kjennetegnet bandet i alle disse årene er den sosiale profilen, humoren og det inkluderende miljøet som gir plass både for de helt unge og de godt voksne. Arbeidsoppgaver byttes på og alle tar sin tørn for både formelle og praktiske gjøremål med største selvfølge. Det gjelder både på øvelser, ute på spilleoppdrag og i styrende organer.

I starten var bandets økonomi helt avhengig av ulike former for dugnader som løkskjæring, distribusjon av søndagsavis, lotterier, byggvedlikehold og annet forefallende arbeid som ga inntekter. Etter hvert ble dette erstattet av mer musikkrelaterte aktiviteter som var mer motiverende og ga økte inntekter. Eksempler på slike aktiviteter var utgivelse av Våle-guiden (lokal telefonkatalog), salg av egeninnspilt kassett og CD, annonseringer, sponsing og overskudd fra egne arrangementer. Bandets ”Mødregruppe” må spesielt nevnes som en viktig bidragsyter for bandets sosiale profil og gode økonomi.
Viktig for inspirasjon og samhold i bandet har vært å knytte spilleseminarer til weekendturer stort sett til høyfjellshoteller for både medlemmer, ektefeller, samboere og kjærester. Kombinasjonen av spilleoppdrag, sosialt samvær og reiser har også vært gode tiltak for ”business and pleasure” eksempelvis turene til Gran Canaria hvor bandet spilte både i Puerto Rico og San Augustin, samt turen til Reykjavik hvor bandet opptrådte på Perlan og to jazzklubber. Jazzfestivalen i Silkeborg var også et yndet reisemål, men uten spilling her.

På bandets ulike arrangementer har alle medlemmene et våkent blikk for å løfte frem unge lokale talenter på scenen. Dette gjelder både dansere, sangere og musikere, men også samarbeid med aktører knyttet til andre kulturuttrykk som drama og kunst.

Bandet har i alle år vært preget av en solid økonomistyring, godt lederskap og stabil drift. Dette har vært nødvendig for å skape rom for kreativitet og nytenking, grunnlag for oppdatert eget lydutstyr, viktige nøkkelinstrumenter og løpende fornyelser i notearkivet. At bandet er registrert i Brønnøysundregistrene, har egen webbasert hjemmeside, konto på sosiale medier og medlemskap i Norsk Jazzforum vitner også om et strukturert og seriøst storband.

Øvingene har hele tiden vært en gang i uken (onsdager) først på Revetal ungdomsskole, videre til Ramnes barneskole og etter hvert til Re videregående skole hvor vi har holdt til de siste 25 årene. Øvelsene er like fullt en møteplass for gode samtaler om løst og fast, som det er en møteplass for å videreutvikle seg musikalsk.

Musikalske ledere og instruktører
Bandets musikalske ledere har vært følgende fra 1975 til 2018 nevnt nedenfor i kronologisk rekkefølge. De tre førstnevnte virket i bandets seks første år fram til 1981.
Henry Klevan
Ragnvald Kjølstad
Willy Andreassen
Knut Høydal
Wojtek Paczuski
Steinar Brenna
Stig Fredriksen
Hans Mathisen
Trond Pedersen
Øyvinn Pedersen

Øyvinn Pedersen er den musikalske lederen som har lengst erfaring med storbandet. I 20 år har han reist fra Modum hver onsdag for å lede storbandets øvelser og ellers også til være ulike opptredener utad. Ikke mindre enn imponerende.

 

På våre seminarer for egenutvikling har vi benyttet mange instruktører. Noen har vært gruppeinstruktører for storbandets fire grupper, andre har hatt ansvar for bandet som helhet. Eksempelvis vil vi trekke frem kjente navn som Helge Hurum, Halvard Kausland, Echard Baur og Tarjei Grimsby.

Arrangementer og stilarter
Storbandet engasjerer seg i og markedsfører seg til både underholdning, dansespillinger og konsertoppdrag. Bandet håndterer i tillegg både taffelmusikk gjennom bandets kompgruppe og også polonese med hele storbandet. Oppdragene har opp gjennom tidene vært knyttet til brylluper, åremålsdager, julebord, firmajubileer, konserter og kongresser. Noen av oppdragene har vært friluftsarrangementer, mens andre har vært på etablerte scener, hoteller og kulturhus. Som eksempler på arrangementer kan trekkes frem Klavenes Shippings bedriftsarrangement på Highland Hotel på Geilo og i Speilsalen på Grand Hotel i Oslo, ”Gatsbyparty” for Roklubben Bygdøy, Karneval, Dragebåtfestival og Matfestival i Tønsberg, utekonserter i Foynhaven og på Farmannstredet i Tønsberg, mange fødselsdagfeiringer bla på Fossum Gods i Skien, brylluper i Larvik og Tønsberg, kirkekonserter i Våle, Ramnes og Horten kirker, Re videregående skoles 30-års jubileum. Opplistingen er langt fra uttømmende.

Storbandet har gravis utviklet seg til også å være kapabel for større produksjoner dels på egen kjøl og dels i samarbeid med andre. Eksempelvis musikaloppsetning for kor og storband ”From Broadway to Borreveien” i samarbeid med VåRa-koret, Guldbrandsens Kor og Scenekunstensemblet, samt egenproduksjoner som ”A Tribute to Glenn Miller” og ”Storbandjazzens Gullalder”. Storbandet har ellers sitt årlige lokale SwingTime-arrangement som opp gjennom tidene har vært kombinasjoner av samarbeid med solister og grupper som for eksempel Heges Jazzballett, Swinglett, Røhsnes Jazzband, VåRa-koret og en rekke egenproduserte revyer basert på oppsetninger fra og med bandmedlemmene.


Stilartene som storbandet håndterer blir tilpasset arrangementet og danner en rød tråd i opplegget. Det være seg tradisjonell storbandjazz, kjente ”mainstream” jazzlåter, dansbare låter innen bl.a. latin, rock, disco, swing, vals, tango, cha cha, blues og R&B

 

Faste vokalister i perioden


Storbandet har gjennom årene presentert mange ulike vokalister både utenfra og fra egne rekker. Det tok imidlertid sin tid før bandet fikk faste vokalister på lik linje med resten av bandets medlemmer. Vokalistene har også vært med på å prege og utvikle bandets musikkutvalg.

Sigbjørn Andersen, Line Knudsen, Erik Salminen.

IMG_2777-5foynhagen.jpg

2023

www7 19-4.jpg
Foynhagen 2019
Line Knudsen
IMG_4463.JPG
Lena Grøtterud
1989
IMG_2648.jpg
Fam Fatal
1983
bottom of page