Tarjei W. Grimsby finpusser formen vår  også i år..

Tarjei er en norsk jazzmusiker som har sitt virke innen klassisk og jazz. Han er fast ansatt i Det Norske Blåseensemble, men er også svært aktiv som frilanser innenfor teater, studio og TV. Han har bl.a. vært fast i blåserekka til det norske rockebandet Bigbang og i orkesteret i TV2-programmet «Skal vi danse». I 2016 ble han som den første trombonist i Skandinavia artist for det prestisjetunge trombonemerket Rath. 

Storbandet Fokus har ved flere anledninger hatt stor glede og praktisk nytte av Tarjei sine kunnskaper og erfaringer. Dette gjennom særskilte øvelser, praktiske eksempler og tilhørende instruksjoner gjerne i forkant av våre eksterne opptredener. En fremragende musikkpedagog som inspirerer, kommuniserer og skaper entusiasme for oss alle. Tarjei evner virkelig å få storbandet til å swinge.

© 2017 Storbandet Fokus